Sut i ddatgloi'r car pan fydd y handlebar yn sownd a'i egwyddor weithredol

Y ffordd i ddatgloi'r sowndclo handlebar: Camwch ar y brêc, daliwch y llyw gyda'ch llaw chwith a'i ysgwyd ychydig gyda'ch llaw dde ar yr un pryd. Trowch yr allwedd i'w ddatgloi. Os nad ydych yn fedrus, efallai na fyddwch yn ei ddatgloi yn llwyddiannus am y tro cyntaf. Dilynwch y camau uchod sawl gwaith. Mae cloi'r olwyn llywio yn swyddogaeth gwrth-ladrad sylfaenol iawn o'r car. Egwyddor cloi yr olwyn llywio yw bod pin dur yn cael ei reoli gan y gwanwyn trwy gylchdroi'r allwedd. Pan fydd yr allwedd yn cael ei thynnu allan, cyn belled â bod yr olwyn llywio yn cylchdroi, bydd y pin dur yn dod i mewn i'r twll neilltuedig, ac yna'n cloi'r olwyn llywio i sicrhau na all gylchdroi. Pan fydd yr olwyn llywio wedi'i chloi, ni fydd yr olwyn llywio yn troi, ni fydd yr allwedd yn troi, ac ni ellir cychwyn y car, er mwyn gwireddu gwrth-ladrad.

FfônE-Bost